find forsikring
gratis_fiskeri_frank_sjogreen

Gratis ferskvandsfiskeri i hele landet

Danmark er omkranset af over 7000 km kyst, hvor vi alle må fiske gratis – dog kun hvis, man har det lovpligtige fisketegn, som kræves, hvis man er mellem 18 og 65 år. Der er naturligvis områder der er fredede ved åudløb, ved nogle havne og andre steder, men det skal denne artikel slet ikke handle om.

Der er nemlig masser af gratis ferske fiskevande, som kan benyttes over hele landet. Og der er ikke kun tale om vande med små fisk eller kedeligt fiskeri. Der er sandelig også masser af disse vande, der byder på alt fra vilde ørreder til store gedder og sågar karpefiskeri..

Skov- og naturstyrelsen samlede for et apr år siden disse vande på deres hjemmeside.

På denne side kunne man nemt og enkelt navigere rundt, og se på kortet, hvor der var muligheder for gratis fiskeri i ens område eller andre steder i landet. Den er desværre ikke aktiv længere.

Jeg vil herunder nævne nogle af vandene fra Skov- og Naturstyrelsen, startende i Nordjylland mod Sønderjylland, derefter Fyn, Sjælland og øerne, sluttende med Bornholm. Eventuelt angivne adresser er nærmeste adresse. Hvis der ikke er angivet info om fiskearter på det nævnte fiskevand, så regn med, at det indeholder de normale arter fisk for danske søer.

Ud over Skov- og Naturstyrelsen, så er der også mange kommuner, der har gratis fiskeri endnu flere steder, og søger man på internettet under gratis fiskeri, så bliver man overrasket over alle de muligheder der er – ofte få kilometer væk og med muligheder for et kanon fiskeri..
Her er et udpluk af vande med gratis fiskeri:

Bunken Klitplantage, Birkesø. Ålbækvej 288, 9982 Ålbæk. Der kan parkeres på p-pladsen udenfor Bunken Camping (. du behøver ikke elektronisk p skive). Sti til søen.
Bunken Klitplantage, Lillesø, Råbjergvej 74, 9982 Ålbæk.
Lilleheden Klitplantage, sø, Løjbjerg haveforening 71, 9850 Hirtshals.
Tornby Klitplantage, Horsedammen, Rævskærvej 56, 9850 Hirtshals. P-plads 300 m syd for søen.
Lild Nørklit, Gl. Alborgvej 95 – drej ind af skovvejen søvej ved 29,5 km. mærket. Gedde, aborre, skalle m.fl. Der må kun fiskes fra de bredder der vender ind mod lejrpladsen. Der er shelters og lejrplads med bålplads.
Lild Strandkær, Strandvejen 83b, 7741 Frøstrup. Søen er en langstrakt strandsø, som rummer gedder og ål, samt andre arter i mindre mængder. Fra p-pladsen ved Strandkærvej er der 250 meter til søen.
Tovsig Sø, Tovsigvej 3, 7700 Thisted. Søen er opstået ved opstemning af den naturlige bæk, og rummer et varieret planteliv, ikke store dybder, men et rigt gedde og aborreliv. Mange siv/åkander. P pladsen ligger ved skråvejen.
Hjardemål ved klitvejen, Blovgårdsvej 10, 7741 Frøstrup. Dammen er gravet i 1976, og huser i dag en naturlig fiskebestand. Dammen ligger på vejens højre side.
Klastrup dam, Klastrupvej 2, 7700 Thisted. Der køres ad Hjardemålvej til Mejerivej, Der parkeres i vejsiden, hvor Klastrupvej støder på. Herfra er der 200 m. til søen, som er en gammel grusgravssø med gennemløb af Østerild å, så søen huser normale ferskvandsfisk, samt chance for ørred.
Vigsø, Vester Rosholm, Krægpøtvej 170, 7730 Hanstholm. Der er frit fiskeri i de gamle grusgravssøer. Mon ikke der gemmer sig en grum gedde her? P-plads ca. 1 km nordvest for søerne.
Bagsø, Tved klitplantage., Hindingvej 41, 7700 Thisted. Gedde, skalle, suder, aborre.
Halkær Å, Halkærvej 72, 9240 Nibe. Frit fiskeri på et stræk ved søbredden, samt opstrøms for søen. Nærmere info kan ses på hjemmesiden.
Sundby Sø. Søen ligger ved Vilsund, og er resultatet af et naturgenopretningsprojekt, som blev afsluttet 2008. Søen holder allerede nu en del smågedder, skalle og aborre, men vil om få år kunne give et fornemt fiskeri.
Navn Sø, Præstevej 1, 9600 Års. Båd uden sejl & motor må isættes.
Rønhede Plantage, Skovvej 50, 7750 Bedsted, Thy. Flere søer. Frit fiskeri i dem alle med gode chancer for karusse, samt andre naturlige arter.
Bagsø, Tved Klitplantage, Hindingvej 41, 7700 Thisted. Fiskevenlig platform til handicappede, gedde, aborre, suder mm.
Vilsted sø, Sjørupvej 30, 9681 Ranum. Desuden Fiskergårdsvej 14, 9670 Løgstør.
Rebild bakker, Gravlev ådal. Rebildvej 48, 9520 Skørping. Frit fiskeri på 2 stræk af Lindenborg å, der holder både bæk, regnbue og havørred! Meget smuk å.
Rold skov. Store Økssø., Møldrupvej 38, 9520 Skørping. Børnevenlig sø med masser af aborrer (Tusindbrødrebestand med enkelte store aborrer) Næsten fangstgaranti.
Rold skov, Mossø. Møldrupvej 26, 9520 Skørping. Primært aborrer og ål.
Randers sønderskov, Lykkeshøjvej 9, 8960 Randers sø. Mindre vandhul.
Dolmosen, Ringkøbingvej 140, 7620 Lemvig.
Klosterheden, Moselyst. Vilhelmborgsvej 160, 7660 Bækmarksbro.
Lergraven, Bærmoseskov. Holmkærvej 140, 8380 Trige. Lille mergelgrav.
Hjulsø, Himmerigsskov. Trigevej 3, 8382 Hinnerup. Rimelig lavvandet sø med mulighed for fint karpefiskeri.
Brabrand sø. Stadevej 13, 8220 Brabrand. Der er frit fiskeri i dele af søen. Søen har god bestand af fredfisk (Brasen, skalle), gode gedder, samt havørred (på træk op fra Århus å)
Troldhede, Kulsøen. Bjørslevvej 1, 6920 Videbæk. Fiskeri frit langs den sydligste halvdel del af den østlige søbred og ned til åens udløb i søen (Ca. 1/3 af den sydlige bred.) Området kan være ustabilt med jordskred i våde perioder, så færdsel udenfor stierne bør ske med stor varsomhed.
Udløb fra Hestholm sø til Skjern å. Kongensgårdsvej 20, 6880 Tarm. Fra vest for vejen til udløbet i Skjern å. Mange gedder. evt. ørred.
Mossø, Mossø brå, syd. Vædebrovej 1 b., 8660 Skanderborg. Styrelsen har to stræk – dette på 300 meter fra p-pladsen og nordpå. Mossø huser sandart, søørred, gedde, fredfisk, aborre, gedde, knude m.fl.
Mossø. Mossø brå nord. Vædebrovej 1 e., 8660 Skanderborg.
Åbenråskovene, Rise skov, Vesterskov. Ravnholt 30, 6200 Åbenrå. Mulighed for at fange karper, gedder, ål., suder, skalle m.fl.
Åbenråskovene, Årup skov, Karpedam. Tinglevvej 130, 6200 Åbenrå. Skæl/spejlkarper. Telte, båd mm. ikke tilladt.
Hostrup krat., Sønder Hostrup Østergade 66, 6200 Åbenrå. Frit fiskeri i alle småsøerne. Overnatning tilladt.
Mølledammen, Lergyden 53, 5492 Vissenbjerg.
Trunderupskoven, Trunderupvej 7, 5683 Hårby.
Trente Mølle. Trentevej 8, 5672 Broby. Frit fiskeri i den øverste af de to mølledamme. Skaller og aborrer.
Borremosen, Hannenov skov, Falster. Virketvej 48, 4863 Eskiltrup.
Højby sø, Sydlige del, Bag kirken 3, 4573 Højby. Søen er lukket for fiskeri i april. Fint geddefiskeri.
Kirkebjerg sø, Vollerup skov. Vollerup Overdrev 36, 4400 Kalundborg.
Hørhaven v/Tystrup sø. Hørhavevej 2, 4250 Fuglebjerg. Der må fiskes ud for lejrpladsen.
Kongskilde, Sibirien. Suserupvej 10, 4180 Sorø. Lille sø.
Kongskilde, Møllesø. Skælskørvej 34, 4180 Sorø. Fiskeri i den sydlige del er tilladt.
Kongskilde. Det nye rytterbjerg. 2 søer i et reetableret grusgravsområde.
Bidstrup skovene, Avnstrup. Avnstrupvej 20, 4330 Hvalsø. Søerne på Avnstrupmarken ved Avnstrup modtagecenter.
Hyrdehøj skov. Hyrdehøj 90, 4000 Roskilde. Flere søer.
Stensøen, Gamle Landevej 22, 2620 Albertslund.
Charlottenlund Fort, Fortgraven. Strandvejen 150b, 2920 Charlottenlund.
Gulbjerg Mose, Gulbjergvej 68, 3550 Slangerup. Karpe, gedde, aborre.
Løjesø, Rude skov. Vestre paradisvej 132, 2840 Holte. 6,4 ha. Stor sø.
Furesøen, Sommervej 22, 3520 Farum. Gratis fiskeri i hele søen fra land og båd(uden motor). Danmarks dybeste sø. Mulighed for bådleje. Ålefiskeri ikke tilladt.
Store Dyrehave, Kulsviervej 48, 3400 Hillerød. Skovdam.
Caspars Dam, Frederiksborgvej 103a, 3500 Værløse.
Farum sø. Klaus Nars Holm 1, 3250 Farum. Fiskeri tilladt fra åben søbred. Ålefiskeri og fiskeri i waders ikke tilladt.
Skallemosen, Jonstrupvangvej 55, 3500 Værløse.
Store Sejbens Mose, Skovvej 201, 2750 Ballerup.
Jonstrup vang. Gedderygsmosen. Kildesvinget 38, 2750 Ballerup.
Tokkekøb hegn, Dæmpegårdsvej 28, 3450 Allerød. Lergrav.
Sortedam, Gl. Frederiksborgvej 67 c. 3400 Hillerød.
Skovsø, Horsevænget 37, 3400 Hillerød.
Brededam, Store dyrehave, Funkevej 11, 3400 Hillerød
Gribskov. Store Gribsø. Nordre Jernbanevej 31f, 3400 Hillerød.
Dagelykke sø, dagelykkevej 49a, 3050 Humlebæk.
Esrum sø. Frit fiskeri. Se dog oversigtskort og regler på Skov og Naturstyrelsens hjemmeside.
Kildemose sø., Boserupvej 34, 3230 Græsted.
Arresø. Frit fiskeri. Se regler på hjemmesiden.
Gantekrogsø, Gribskov. Gantekrogsvej 5, 3230 Græsted.
Wielandtsø, Tulstrupvej 55 b, 3230 Græsted.
Borgedalssøen, Sigtevej 14, 3760 Gudhjem.
Åsedammen, Almindingen, Bornholm.

…. Og dette var blot, hvad Skov- og Naturstyrelsen havde af frit fiskeri i landet.
Næsten alle landets kommuner tilbyder også frit fiskeri, og jeg kan blot for at nævne nogle få:
Viborgsøernes nørre og søndersø, der huser masser af karper, ål, gedder, sandart, fredfisk m.m.
Bølling Sø ved Engesvang i det midtjyske. Denne nyskabte store sø huser allerede mængder af gedder og aborrer, og vil om få år huse meget store gedder.
Fuglsang Sø, Herning med store og mange aborrer, samt masser af andre vande der kan findes på kommunens hjemmeside.
Hvis man eksempelvis søger på gratis fiskeri i Århus kommune, popper der vande op, som følger:
Baronmosen, Brabrand Sø, Giber Å, Søer i Skjoldhøjkilen, Solbjerg Sø, Stadion søerne, Tranbjerg sø, Vilhelmsborg Sø, Flere steder ved Århus Å (Mængder af flotte skaller)
Det ville være for omfattende at nævne alle gratis ferske fiskevande her i avisen, men med denne artikel har jeg vist også givet vande nok til at få nogen tid til at gå i dit område. God jagt!
Efteråret er højsæson for rovfisk, så kom ud i det – lad stress og jag blive derhjemme, og prøv roen, men alligevel spændingen ved at prøve et nyt vand, hvor alt kan ske! Husk også at nyde naturen, der er et væld af farver og dufte netop nu!
Knæk og bræk derude!
Frank Sjøgreen

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse