dsf_logo_new

DSF: Visioner og forslag til udvikling af det danske lystfiskeri‏

Dansk Sportsfiskerforbund er kommet med sine visioner og forslag til udvikling af det danske lystfiskerri.

Lystfiskeriets samfundsmæssige værdi
Lystfiskeri med stang og snøre udgør en stor rekreativ værdi for mere end en halv million danskere. Samtidig skaber lystfiskeriet stor samfundsøkonomisk værdi. Det danske lystfiskeri omsætter årligt for knap 3 mia. kr. og skaber 2.500 arbejdspladser. Derudover bidrager lystfiskere til naturgenopretning og ophjælpning af fiskebestandene i de danske vandløb, søer og kystområder – dels med et meget stort frivilligt arbejde, dels med 32 mio. kr. årligt via Fiskeplejen.

Potentialet for udvikling af lystfiskeriet og dets samfundsøkonomiske værdi er imidlertid betydeligt større. Derfor bør lystfiskeriets samfundsmæssige værdi også indgå som et vigtigt element sammen med de biologisk faglige vurderinger i forvaltningen af fiskeriet og fiskebestandene.

Visioner for udvikling af lystfiskeriet
Danmarks Sportsfiskerforbund har sammen med Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark i juni 2014 præsenteret fødevareministeren en række fælles visioner for udvikling af lyst- og fritidsfiskeriet. I forhold til lystfiskeriet skal her i kort form nævnes følgende visioner:
• Alle danskere skal i endnu højere grad have mulighed for at opleve lystfiskeriet.
• Fiskeriet skal fremmes gennem natur- og miljøforbedringer og en målrettet indsats for at skabe større fiskebestande.
• Fiskeriet skal være bæredygtigt – det vil sige, at det ikke må påvirke de relevante arter så meget, at det truer deres mulighed for at opretholde store og sunde bestande.
• Fiskeriet skal udøves under hensyntagen til natur og miljø.
• Fiskene skal altid behandles med respekt og ikke udsættes for unødig belastning – uanset, om de skal hjemtages eller genudsættes.
• Fiskerilovgivningen skal afspejle disse visioner i endnu højere grad.

Rekreative fiskearter – sportsfiskearter

En række fiskearter er af særlig stor betydning for lystfiskeriet. Det drejer sig først og fremmest om gedde, aborre, sandart, laks og ørred. Det er Danmarks Sportsfiskerforbunds opfattelse, at disse 5 arter er så vigtige for udviklingen af lystfiskeret, at de ikke skal kunne fiskes og sælges erhvervsmæssigt. Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår derfor, at der indføres et totalt omsætningsforbud for disse arter.

Erhvervsfiskeriet efter disse fiskearter er af meget begrænset samfundsøkonomisk betydning, men har samtidig store negative konsekvenser for fiskebestande, der i forvejen er sårbare. Der er samtidig behov for i endnu højere grad at sikre arternes frie vandring mellem gydepladserne og de områder, hvor de æder. Listen over arter er dynamisk. Den kan, hvis det viser sig nødvendigt, blive udvidet.

Brakvandsfiskene i det sydsjællandske
Bestandene af brakvandsaborrer og især brakvandsgedder i farvandet omkring Sydsjælland og Øerne er meget langt fra deres fulde potentiale. Det skyldes både forringede natur- og miljøforhold i gyde- og opvækstområderne samt passageproblemer, men også et intensivt redskabsfiskeri i trækruterne.

Danmarks Sportsfiskerforbund har bl.a. følgende forslag til initiativer, der kan genskabe det unikke fiskeri efter brakvandsrovfisk:
• Forbud mod at hjemtage brakvandsgedder i en femårig periode – herunder et totalt omsætningsforbud.
• I de vigtigste opvækstområder og i trækruterne skal der i perioden 1. februar – 31. maj være garnforbud.
• Fiskeri med max én stang per lystfisker i de vigtigste farvande.
• Udarbejdelse af informationsmateriale om skånsomt fiskeri og genudsætning.

Fiskeri i de danske søer
Fiskebestandene i de danske søer er sårbare og lette at nedfiske. Det er derfor vigtigt, at hele forvaltningen i ferskvand i endnu højere grad kommer til at afspejle det forhold.

Danmarks Sportsfiskerforbund har følgende forslag til nye regler for fiskeriet i de danske søer:
• Redskabsfiskeriet i søerne skal udfases.
• Der skal indføres et omsætningsforbud for fisk fanget i ferskvand.

Lukkede fjorde og snævre farvande
Den nye bekendtgørelse, der regulerer fiskeriet i Odense Fjord, er et rigtig godt eksempel på, hvordan det i et bredt samarbejde med en række interessenter er lykkedes at finde en model for forvaltningen af fiskeriet, der både tilgodeser en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene og udviklingsmulighederne for lyst- og fritidsfiskeriet.

Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår, at Odense Fjord-modellen med fordel kan danne grundlag for regulering af fiskeriet i en række andre lukkede fjordområder og snævre farvande.

Kontrollen med det rekreative fiskeri
Kontrollen med det rekreative fiskeri er vigtig. Omfanget af det ulovlige fiskeri med umærkede garn og ruser ligger på så højt et niveau, at det kan blive den faktor, der begrænser udviklingen af lystfiskeriet i Danmark.

• Der bør allokeres flere ressourcer til kontrollen med det rekreative fiskeri.
• Der bør indføres store bøder og andre sanktioner for meget grove eller gentagne lovbrud. Især fiskeriet med umærkede redskaber skal sanktioneres hårdt.
• Lystfiskere skal bemyndiges til at kunne kontrollere Fisketegnet og udstede afgift ved offentlige fiskevande.

Del:
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på pinterest
Pinterest
Del på linkedin
LinkedIn
Nyheder
træpillegrill
Tips & Guides
Lystfisker artikler til dig
setup

Bait Finesse System – UL fiskeri med multihjul

lystfiskeri-groenland
Diverse

Fisketur på Grønland i -25 grader

google-earth-fiske-guide

Google Earth Fiskeri

Fiske Klubben

Modtag produktnyheder, artikler, tilbud og rabatter direkte i indbakken.

Måske du har lyst til at læse
havørred limfjorden
Diverse

Ministeropfordring: Tag ud og fisk

Fjordfiskeri

Spaniens Sortstribede Monstre

setup

Bait Finesse System – UL fiskeri med multihjul