tunfisk_svenskerkysten

DTU søger tunfiskere

Den blåfinnede tuns færden i danske farvande skal undersøges, og forskerne har brug for hjælp fra offentligheden, skriver DTU Aqua i dag på sin hjemmeside.

Blåfinnet tun, som er en af de største og hurtigste fisk i havet og samtidig en af verdens mest eftertragtede fisk, er tilbage i danske farvande efter mere end 50 års fravær. Fisken er blandt andet voldsomt eftertragtet til sushi og opnår rekordhøje priser på det japanske marked. Nu skal et nyt projekt ledet af DTU Aqua med partnere fra Sverige, Holland og Spanien undersøge, hvorfor den er tilbage i de danske farvande og komme med forslag til, hvad der kan gøres for at udvikle og sikre bestanden.

Hvor er tunen?
Projektet skal blandt andet dokumentere og beskrive tunenes opholdssteder i danske farvande. I den forbindelse opfordrer DTU Aqua alle til at fortælle om observationer af tun i danske farvande. 
Hvis du ser tun, kontakt da venligst professor Brian MacKenzie, DTU Aqua, brm@aqua.dtu.dk.
Send gerne følgende oplysninger: 
•Foto og/eller video.
•Position (hvor du har observeret tun).
•Hvad du har set (fx enkelte tun, tunstime, ca. antal tun).
•Tunens størrelser (fx ca. 1½, 2, 2½ … m).
•Tidspunkt på dagen, hvor du så tunen.
•Om du har set mulige byttedyr, som fx sild, makrel eller hornfisk, springe op af vandet i flugtforsøg.

Tun skal mærkes med små data-opsamlere
I projektet skal forskere og sportsfiskere arbejde sammen om at fange og mærke tunen med avancerede mærker, som opsamler information og giver besked til en satellit om fiskens færden og om det omgivende miljø, såsom dybde, temperatur og lys. Disse data kan forskerne bruge til at undersøge, hvor fiskene har været, og afsløre foretrukne områder til fødesøgning, og hvor lang tid de opholder sig i områderne. 

Der vil også blive taget biologiske vævsprøver af fiskene, som blandt andet kan bruges til at undersøge fiskens kondition, og hvilken af de to atlantiske bestande af tunfisk, de tilhører. Information om bestandstilhørsforhold er vigtig, fordi de to bestande bliver forvaltet forskelligt.

Undersøgelse i Skagerrak-Kattegat og Øresund
Undersøgelsen vil foregå i Skagerrak-Kattegat eller Øresund, afhængig af hvor tunen befinder sig i den periode, hvor undersøgelsen foregår. Tilbage i 1920-1960’erne var tunen tilstede i relativt store mængder i sensommeren og efteråret i disse farvande og gav blandt andet mulighed for et særdeles eftertragtet sportsfiskeri i Øresund. 

Den nye undersøgelse vil blive foretaget i efteråret 2017, som er det tidspunkt, hvor der de seneste år er observeret flest tun. Planen er, at få erfarne sportsfiskere til nænsomt at fange tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. 

Sportsfiskere, som har lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er velkomne til at kontakte Brian MacKenzie, brm@aqua.dtu.dk. Præcist hvilke krav, der stilles til erfaringsniveau, grej og både, meddeles på DTU Aquas hjemmeside samt lystfiskerhjemmesiderne snarest muligt. 

Har tunen en fremtid i danske farvande? 
De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to bestande af tun i Atlanterhavet opholder sig sammen. 
Forskerne håber, at forsøgsresultaterne kan bidrage til en større forståelse af ændringer i tunbestandene og dermed forbedre grundlaget for rådgivningen i forhold til en bæredygtig forvaltning, så tunen kan blive ved med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en værdifuld fiskeressource.

Fakta om blåfinnet tun
Atlantisk eller blåfinnet tun (Thunnus thunnus) er den største blandt arterne af tunfisk. Den kan blive over tre meter lang og have en vægt på op til 680 kilo.
Blåfinnet tun er en vandrefisk, som findes i store dele af Atlanterhavet, hvor den har to gydeområder i henholdsvis Den mexicanske Golf og Middelhavet (kystnære områder samt i Atlanterhavet ud for Gibraltar). 

Fakta om projektet
Projektet undersøger blåfinnet tuns forekomst og færden i danske og svenske farvande, primært Skagerrak-Kattegat og Øresund. Et antal tun mærkes med avancerede mærker i efteråret 2017. 
Projektet ledes af DTU Aqua og udføres i samarbejde med Institutionen för akvatiska resurser ved Sveriges lantbruksuniversitet, WWF i Holland, som står for mærkning af tunen, og The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) i Spanien, som medfinansierer projektet. 

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse