lsf_logo_2016_1

Folkemøde om ulovligt fiskeri på Randers fjord

Langå sportsfiskerforening indkalder til folkemøde onsdag d 14/9 2016 vedrørende problematikken om det ulovlige garnfiskeri i Randers Fjord.

Vi har fået kendskab til, at der foregår et intensivt ulovligt fiskeri med garn i Randers Fjord. Det er særligt rettet med laks og havørred, men også andre arter som aborre og gedde bliver fanget i de ulovlige garn.
Det skal stoppes, fordi det ulovlige fiskeri både er en trussel mod de vilde bestande og en begrænsende faktor i forhold til udviklingen af lystfiskeriet i Gudenåen. Da de fangne fisk ydermere omsættes sort, så bidrager det ulovlige garnfiskeri på ingen måde positivt.
Det står i skarp kontrast til en bæredygtig og lovlig udnyttelse af laksefiskene, som vil kunne generere masser af kroner og skabe udvikling og arbejdspladser i kommunerne omkring Gudenåen. Der er lavet undersøgelser, som viser, at en lystfisker-fanget laks eller ørred giver et afkast på mange tusinde kroner, hvoraf en stor del kommer lokalområdet til gode.

Forudsætningen for et attraktivt og økonomisk bæredygtigt i lystfiskeri i Gudenåen og de andre lokale åer er tilstede. Sportsfiskerne og kommunerne har i samarbejde restaureret masser af km vandløb, begge parter og fiskeplejen donerer sammen med fonde årligt en stor sum penge til udsætning af laks og havørred i åerne, der munder ud i Randers Fjord. Formålet med det arbejde er, at vandløbene i en ikke alt for fjern fremtid skal blive 100 % selvproducerende af med yngel, således der ikke er brug for udsætninger. Og det er muligt, for Hadsten Lilleå var et af de første vandløb i Danmark, der opnåede denne fornemme status.

Det er veldokumenteret, at der et enormt potentiale i lystfiskerturismen i. Et konkret eksempel er Skjern Å, hvor lystfiskeriet årligt genererer en meromsætning i kommunen på 14 millioner kroner. Gudenåen og Randers Fjord har et økonomisk og turistmæssigt potentiale, der mindst matcher det i Skjern Å!

Vi – det vil sige de lokale sportsfiskere – ønsker at fremme fiskebestandene i Gudenåen og Randers Fjord og dermed være med til at skabe et lystfiskermekka, som både kan komme de lokale fiskere og erhvervsdrivende til gavn. Det ulovlige garnfiskeri er en stærkt bekymrende og begrænsende faktor, som kan ødelægge det store arbejde, som kommuner, fonde, fiskeplejen, Brusgaard og sportsfiskerne i fællesskab har ydet i mere end 30 år. Vi ønsker også at skabe større fokus på den herlighedsværdi og det kæmpe økonomiske potentiale, som en velfungerende Gudenå besidder.
Vi vil derfor invitere alle – uanset om man fisker med stang eller garn – til dette møde. Det kan forhåbentligt blive et afsæt til den gode dialog mellem alle interessenter, så vi fællesskab kan skabe en god fremtid for vandløbene der munder ud i Randers fjord og for fiskeriet i åerne og fjorden.
Vel mødt til folkemødet som afholdes på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20 8920 Randers kl.18:30-21:00

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse