find forsikring
laks

Laksen gyder igen i Nørreå

En undersøgelse foretaget af DTU Aqua i oktober i år viser, at der igen er vild lakseyngel i Nørreå
i Ribe Å-systemet i Sønderjylland.

En spærring længere nede i vandsystemet er blevet fjernet, hvilket har vist sig at give gode
betingelser for vild lakseyngel. Det skriver fiskepleje.dk.

I 2014 etablerede Naturstyrelsen en faunapassage ved opstemningen i Gram Sø, da den
forhindrede laks og andre fisk i at komme op i Nørreå. Med etableringen af faunapassagen blev
der åbnet for muligheden for, at fiskene kan vandre op i 100 kilometer vandløb opstrøms Gram.
Ved DTU’s undersøgelse i oktober fandt man således både

½-års og 1½-års-laks fra en vild bestand.
Samtidig fandt forskerne frem til, at laks de sidste to år har gydt i Nørreå.

Gode forhold for laks
Den 10 kilometer lange strækning fra Mølby til Øster Lindet har stenbund, grus og en frisk strøm,
som tilsammen skaber gode forhold for laks.

Man regner derfor med, at Nørreå i fremtiden vil gøre godt for og bidrage væsentligt til
laksebestanden i vandsystemet.

Vilde laks er ikke fundet ved tidligere undersøgelser
En strækning på omkring 6,5 kilometer i Nørreå på- og nedstrøms Slevad Bro har DTU Aqua
tidligere undersøgt for laks. I forbindelse med en undersøgelse af bækørredbestanden
forsøgsfiskede forskerne hvert år fra 2009 til 2012. Her blev der kun fundet laks en enkelt gang,
hvilket var fra stammede udsætninger.

Laksebestanden i Ribe Å-systemet blev ligeledes undersøgt i 2014, hvor der heller ikke blev fundet
laks opstrøms Gram.

Finansieret af EU
Undersøgelsen er en del af et EU-finansieret overvågningsprogram, som har til hensigt at overvåge
de oprindelige danske laksestammer og undersøge forskellige lokaliteter ud over helt Ribe Å-
systemet.

Ved den seneste undersøgelse blev der forsøgsfisket fire steder mellem Slevand Bro og Øster
Lindet. Alle steder fandt man vilde laks. Forsøgsfiskeriet bliver gjort med elektrofiskeri.
Her bliver fiskene bedøvet af en let strøm og bliver genudsat efter længdemåling og registrering.

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse