find forsikring
muslingebund

Muslingerev giver bedre betingelser for fisk

Muslingerev giver fisk og fiskeyngel gode skjulesteder og føde. DTU Aqua undersøger derfor i
samarbejde med to foreninger, hvilken særlig gavn fisk har af muslingerev. Undersøgelserne
finder sted i Helnæs Bugt.

DTU Aqua undersøger sammen med Dansk Amatørfiskerforening (DAFF), Helnæs Bugt Fiskerforening på
Sydfyn og tre studerende fra Frankrig, Holland og Grækenland, hvilke arter og størrelser af fisk der lever på
muslingerev. Det skriver Fiskepleje.dk.

Muslingerev er gode for mange fisk, da revene har gode skjulesteder og føde. Naturlige rev er dog en
mangelvare mange steder i danske kystnære områder, da muslingerev enten er blevet fisket op eller skadet
af iltsvind.

I en årrække omkring 2010 blev der lagt blåmuslinger ud på havbunden i Helnæs Bugt for at genskabe det
naturlige muslingerev. Bugten er derudover også lovmæssigt blevet beskyttet imod muslingeskrab.
Dette har tilsammen betydet, at der i dag er tætte forekomster af blåmuslinger på havbunden flere steder i
bugten. Muslingerevene bliver derfor nu undersøgt af DTU Aqua, lokale fiskere og studerende fra Frankrig,
Holland og Grækenland.

Havbunden optaget med video
For at kortlægge forekomsten af fisk på muslingerevene i Helnæs Bugt, er der blevet brugt
undervandskameraer på muslingerevene såvel som på bar havbund uden muslinger.

Muslingerevene er blevet udpeget af den lokale fisker, Ib Ivar Dahl. Fra foråret 2018 bidrog Wittrup Seafood
også med observationer, som DTU Aqua bekræftede med en undervandsdrone (ROV).

I april og maj 2019 blev der 120 steder i Helnæs Bugt sat rammer ud med hver to påmonterede kameraer.
Alle kamerarammer filmede i mindst én time for at illustrere livet ved havbunden ved hver lokalitet.

Kameraerne der blev brugt, var stereo-kameraer, som er i stand til at optage fra to sider på samme tid.

Dermed kan man afstandsbedømme samt bestemme størrelsen på hver fisk. For at lokke fiskene så langt
hen til og foran kameraet som muligt, var kameraerne udstyret med en agn af 500 gram skåret sild.

Undersøgelserne foregik på både 8 meters dybde og 1,5 meters dybde.

Optagelserne fra undervandskameraerne bliver nu analyseret, og forskerne forventer at have resultater
klar inden for et års tid.

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse