stenrev_nordsoen

Nye stenrev ved Als

Baggrunden er, at Sønderborg Kommune på initiativ af Dykkerklubben Poseidon vil etablere op til 3 nye kunstige stenrev på lavt vand (fra 4 meter og udefter) et eller andet sted i farvandet rundt om Als. Og til det formål skal man bruge sten – mange sten! Hvor mange kubikmeter sten, der skal til, ved man ikke, men skal det batte noget, så skal der rigtig mange sten til. Man taler om ca. 1.500 m3.

Og det er her, de stenrige landmænd kommer ind i billedet. For godt nok har man fået doneret omkring 1.000 m3 af KMG, der står for motorvejsbyggeriet mellem den eksisterende nord-sydgående motorvej og Sønderborg, men der skal mange flere til. Derfor har man opfordret lokale landmænd til at donere de sten, de samler sammen på deres marker, til formålet. Og de første er allerede begyndt at transportere sten til samlepladsen under Alssundbroen på Als-siden.

Sønderborg Kommune og lokale dykkere forventer sig meget af projektet og vil fremover markedsføre området som et attraktivt sted for dykkeraktiviteter. Samtidig viser man miljørigtige takter, idet der nu kan rådes en lille smule bod på fordums indsamling af sten til landbaserede havneanlæg og moler, der har reduceret stenrev på lavt vand fra mindst 35 km2 til nuværende ca. 0,05 km2. Og da alle ved, at stenrev er med til at give en stor biodiversitet af både planter og fisk og mange andre smådyr i havet, så går Sønderborg Kommune også foran ved dette initiativ.

Fra lystfiskerside ved man endnu ikke, hvad det kommer til at betyde for deres aktiviteter. Indtil videre er de ikke inviteret med til bordet trods deres store tilknytning til netop havmiljøet. Man glæder sig naturligvis over den miljøforbedrende indsats, men kunne samtidig godt frygte, at områderne bliver belagt med en form for restriktioner, der begrænser deres aktiviteter i farvandet rundt om Als. Men de følger naturligvis projektet med et vågent øje.

Det er heller ikke helt gratis at få etableret disse stenrev. Men man regner med, at det kan gøres for omkring en lille halv million kroner, og er derfor gået i gang med at søge forskellige fonde om tilskud til projektet.

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse