senja_torsk

Omstridte torskekvoter for lystfiskere i Øresund og bælterne opretholdes

Kvoterne for lystfiskerfangede torsk i Østersøen, Øresund og bælterne fastholdes i 2018, oplyster Fiskeriminister Karen Ellemann i en pressemeddelese efter de netop overståede forhandlinger om fiskekvoter i Østersøen. 

Fiskeriminister Karen Ellemann har netop afsluttet lange og meget svære forhandlinger om næste års fiskekvoter i Østersøen. Det danske torskefiskeri rammes ikke så hårdt, som EU-Kommissionen havde lagt op til og EU-Kommissionens forslag om forbud mod ålefiskeri i Østersøen er ikke vedtaget. Beslutningen er udskudt til senere på året.

”Først og fremmest er det positivt, at det er lykkedes at få beslutningen om Kommissionens forslag om totalforbud mod ålefiskeri udskudt. Det er et meget indgribende forslag for de danske ålefiskere. Samtidigt skal vi selvfølgelig sikre at bestanden ikke ødelægges. Det er afgørende, at vi får en god løsning, der balancerer hensynet til erhvervet på kort sigt og sikrer bestanden, og dermed fiskeriet, på længere sigt. Derfor har vi brug for et bedre grundlag at træffe beslutning på og vi har brug for en samlet europæisk løsning, så det ikke kun er Østersøen, der bliver ramt. Det får vi nu” udtaler Karen Ellemann.

Efter forhandlingerne, der varede hele natten, er de dystre udsigter for de danske torskefiskere afværget. I den østlige del af Østersøen var der lagt op til en reduktion på 28 procent. Det blev afværget og kvoten reduceres kun med 8 procent. Kvoten for torsk i den vestlige Østersø fortsætter uændret. 

”Resultatet er acceptabelt, når man tænker på udgangspunktet. Det var nogle meget svære forhandlinger. Vi har fra dansk side gjort alt, hvad der stod i vores magt for at nå frem til et resultat, der sikrer en god balance mellem hensynet til torskebestanden og indtjeningsmulighederne for erhvervet. Vi har kæmpet hele natten og kommer hjem med et resultat, der trods alt er bedre end udgangspunktet”, udtaler Karen Ellemann.

Som en del af forhandlingerne lykkedes det desuden at få indført undtagelser til forslaget om den meget kritiserede lukkeperiode. Det betyder, at fiskere med fartøjer op til 12 meter stadig kan fiske på 0-20 meter vand i februar og marts i områder, hvor der ellers er lukket for torskefiskeri.

Lyst- og fritidsfiskere har som noget nyt i år også skulle bidrage til at forbedre vilkårene for torsken. Det betyder at de i 2017 maksimalt må bringe fem torsk i land om dagen. I lukkeperioden i februar og marts må de maksimalt bringe 3 torsk i land pr. dag. Denne bestemmelse videreføres i 2018. Til december skal fiskekvoterne for Nordsøen forhandles.

Fakta: Fiskekvoter for Østersøen 2018

Torsk i den vestlige Østersø: 0 procent
Torsk i den østlige Østersø: -8 procent
Sild i den vestlige Østersø: -39 procent
Sild i den centrale Østersø: +20 procent
Sild i den Botniske Bugt: -40 procent
Sild i Rigabugten: -7 procent
Brisling: +1 procent
Laks: -5 procent
Laks i Finske Bugt: -5 procent
Rødspætte: -10 procent
 

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse