oliespild

Sorø Kommune dæmmer nu op for oliespild i Tuel Sø

Sorø Kommune gør nu noget ved den oliefilm, som naturfolk og fiskere i flere år har bemærket,
ligger i vandoverfladen i Tuel Sø.

Sammen med Vestsjællands Brandvæsen lægger kommunen nu tre flydespærringer i udløbet, hvor
oliefilmen kommer fra. Det er en midlertidig løsning, da det ikke er lykkedes for kommunen at
finde frem til en enkelt forureningskilde.

– Ved at lægge de faste flydespærrer ud, sikrer vi, at vi får inddæmmet en god del af eventuelt
kommende forurening, indtil den permanente løsning er på plads. Samtidig øges vores mulighed
for at forebygge mod at forurening når ud i søen, da vores overvågning af tilløbet øges, og vi kan
handle så snart der er problemer, siger leder af afdelingen for Plan, Byg og Miljø i Sorø Kommune,
Peter Dorrf Hansen til SN.

Ifølge Vestsjællands Brandvæsen opsamler flydespærringerne kun 30-40 procent af den eventuelt
kommende forurening, og derfor arbejder Sorø Forsyning nu på en permanent løsning der
inkluderer etablering af et bassin, hvor regnvandet bliver forsinket og renset, inden det bliver ledt
videre i Tuel Sø.

Forureningen kommer mange steder fra

Peter Dorrf Hansen oplyser til Sjællandske Medier, at det ikke er muligt at udpege en enkelt kilde
til forureningen, da miljøafdelingens undersøgelser viser, at forureningen kommer mange steder
fra.

Til Tuel Sø går der en regnvandsledning, som opsamler både overfladevand og regnvand fra et
industriområde nord for motorvejen samt fra et boligområde syd for motorvejen. I sådanne
områder kan der være forureningskilder fra bilvask, utilsigtet spild og ulykker, som i sidste ende
kan ende med at løbe til Tuel Sø.

Søro Kommune opfordrer derfor både borgere og virksomheder til ikke at benytte
regnvandsristene til spildevand og urent vand, da regnvandet fra ristene bliver ledt søer og
vandløb.

Kommunen vil med skiltning informere om tiltaget ved søen.

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse