binderup-aa-nyt-slyng-naturstyrelsen

Spærring stopper fisk i at finde ind i genoprettet vandløb til 11 millioner kroner

Siden 2010 er der blevet brugt mere end 11 millioner kroner på at genoprette vandløb i
Binderup Å i Nordjylland. Men fiskene i åen har svært ved at finde det. Det vil et nyt vandråd
lave om på.

Binderup Å har siden 2010 fået et bedre vandmiljø, da dambrug og opstemninger er blevet fjernet
ligesom åens naturlige slyngninger er blevet genskabt og gydegrus udlagt. Men til trods for det
høje millionbeløb er det kun få fisk, der kan få glæde af det nye vandmiljø i åen. Fiskene kan
nemlig ikke finde tilbage til det sted i åen, hvor de er blevet udklækket, hvilket er et problem, da
deres instinkt tvinger dem tilbage, når de er klar til lægge æg.

Under genoprettelsen af vandmiljøet i Binderup Å blev en opdæmning ved Binderup Mølle
Dambrug to til tre kilometer fra åens udløb i Limfjorden ikke fjernet. Det tvinger fiskene til at finde
ud i et sideløb via en fisketrappe for at komme videre op i resten af åen og sidevandløbene.

– Det er tudetosset. Der er brugt rigtigt mange penge på, at gøre Binderup Å til en af de bedste åer
i hele Nordjylland, men da man i forbindelse med den første vandplan skulle fjerne den sidste
forhindring ved Binderup Mølle, var kassen ved at være tom og Miljøstyrelsens regnemaskine
viste, at projektet ikke var omkostningseffektivt, siger Jens Lauritsen (V) til Nordjyske, der er
formand for Limfjordsrådet og har været mødeleder i de første to vandråd for Limfjorden.

Uffe Westerberg, formand for Lystfiskeriforening Binderup Aa, er ligeledes utilfreds med resultatet
og kalder det for en skandale.

Et tredje vandråd skal komme med løsning
Siden den første vandplan, der blev formet i 2019, er man ikke kommet tættere på en løsning. Jens
Lauritsen mener nu, at det skal være slut og forventer at blive en del af det nye vandråd, som skal
nedsættes i slutningen af året. Det nye vandråd skal rådgive kommunerne langs Limfjorden om,
hvilke opgaver de skal prioritere og søge tilskud til hos EU og staten.

Selv siger han til Nordjyske, at det er spild af ressourcer at forbedre åen i så stor stil, og at man så
vælger at opgive det sidste, som skal gøre Binderup Å til en af landets bedste for fisk og andet
natur.

– Hvis det ikke bliver en opgave for vandrådet, så må vi finde en anden løsning i regi af
Limfjordsrådet. Jeg har en forventning om, at denne farce nu får en slutning, siger han til
Nordjyske.

Aalborg Kommune er af samme holdning som Jens Lauritsen og har i det seneste budget for 2020
til 2023 afsat 4,7 millioner til naturgenopretning i hele ådalen omkring Binderup Å.

– Det er ikke til selve vandløbet, men vi har afsat penge til et internt projektarbejde i kommunen,
hvor vi vil finde den bedste løsning. Lige nu er planen at købe en ejendom og noget jord, der ligger
på stedet, så skal der laves noget landinspektør-arbejde inden staten forhåbentlig kan fjerne
opstemningen, siger Klavs Bavnshøj Frederiksen til Nordjyske, der er miljøsagsbehandler i Aalborg
Kommune.

Når projektet er gennemført, vil Aalborg kommune sælge ejendomme og jord, der ikke bliver
brugt i naturprojektet. Kommunen regner med en indtægt på 2,3 millioner kroner, og har dermed
en reel udgift på projektet på 2,4 millioner kroner.

Det er ifølge Aalborg Kommune planen og håbet, at opgaven med at fjerne opstemningen og
genslynge å-løbet bliver en del af den kommende vandplan.

– Det er vandplan 2022-2027, som det kan blive en del af. Vi mener, det er nødvendigt for at få et
sammenhængende projekt ved åen og derfor undersøger vi alle muligheder, for at få løst det så
hurtigt som muligt, siger Klavs Bavnshøj Frederiksen, der er miljøsagsbehandler i Aalborg
Kommune til Nordjyske.
Et prisoverslag fra i år viser, at vandløbsprojektet vil koste 3,8 millioner kroner.

Flere fisk i åen
Binderup Å har været målt til at være en af de bedste åer til produktivitet af ørredyngel i Danmark.
Uffe Westerberg forudser, at der fremover, når opstemningen er fjernet, vil komme mere yngel i
åen.

– Undersøgelser andre steder viser, at der kommer flere små og store fisk to til tre år efter, man
har fjernet forhindringer. Samtidig vil fjernelse af opstemningen betyde, at der kommer endnu
mere artsrig natur omkring åen, så den bliver Nordjyllands bedste – eller måske landets bedste –
naturperle med et rigtigt godt fiskevand, siger han.

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse