tuna_skagen_30august

TUNPROJEKTET: Mærkning går over alt forventning

Mærkningen af blåfinnede tun går over alt forventning og onsdag blev hele 12 tun mærket og genudsat.

– På trods af en lang og hård dag tirsdag var alle friske på at hjælpe forskningsprojektet til endnu en succes, skriver DTU Aqua.

– Allerede 20 minutter efter start var den første tun klar til mærkning. Der blev mærket og genudsat i alt 12 tun fra 233 til 265 cm (estimeret vægt fra 225 – 330 kg), mens 9 andre bed på krogen, men slap væk, inden de blev mærket.

– Mærkningen foregår ved, at tunen kortvarigt tages ombord på mærkebåden og omgående får en slange indsat i munden med masser af havvand for at sikre ilttilførslen. Herefter sættes mærket på, og der tages en lille prøve af fisken til genetisk forskning. Hele omgangen tager kun et par minutter, før tunen bliver sendt direkte tilbage i vandet. Tunen bliver taget ombord på båden, fordi mærkningen bliver både nemmere og sikrere for både fisken og mandskabet. 

– Vejret var godt det meste af dagen, og der var masser af jagende tun i overfladen. Rigtig mange så disse kæmpefisk springe helt fri af vandet. Så ja, en god dag på ”kontoret”. 
 
Har tunen en fremtid i danske farvande? 

Hvorfor er den blåfinnede tun vendt tilbage til vores farvande efter 50 års fravær? Hvor kommer fiskene fra, og hvor svømmer de hen efter deres besøg i sommer- og efterårsmånederne? Det er de spørgsmål, der ligger bag projektet. Formålet er at skaffe bedre forståelse af, fx hvordan faktorer som fiskeri, fødetilgængelighed og klima påvirker tunens opholdssteder og vandringsadfærd.

Mærkerne opsamler data om svømmedybde, lys og vandtemperatur. Disse data sendes via satellit tilbage til forskerne, når mærkerne falder af om 8-12 måneder. Dataene kan bruges til at beregne fiskenes vandring ved hjælp of matematiske modeller.

Flere tags giver flere data og mere solid viden
Det er andet år, der mærkes tun i dansk farvand. Sidste efterår blev der mærket 18 tun i samarbejde med forskere fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og WWF. 
Årets tunmærkning foregår i samme område i Skagerak, som sidste års tun blev fanget i.

“Sidste år fandt vi et område, hvor man med stor sandsynlighed vil kunne se og fange tun til mærkning. Derfor sejler vi ud i det samme område i år,” siger projektleder Brian MacKenzie, DTU Aqua.

“For at få mest mulig viden om tunens færden, får vi brug for endnu flere data end dem, sidste års mærker kommer til at give os,” siger Kim Aarestrup, DTU Aqua.

I alt deltager ca. 70 både i årets tunmærkningsprojekt, som forventes afsluttet d. 9 september, hvis vejret tillader det, og alle mærker bliver påsat. Ud over forskerne fra DTU Aqua, der både står for selve mærkningen af tunene og den efterfølgende behandling af data, deltager næsten 400 erfarne sportsfiskere i projektet, primært fra Danmark og Sverige.

“Dette projekt kunne simpelthen ikke lade sig gøre uden massiv hjælp fra de mange fiskere – det er ganske enkelt fantastisk!,” siger PhD. studerende Kim Birnie Gauvin, DTU Aqua

Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation.

Projektet gennemføres med støtte fra Nordisk Ministerråd.
 

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse