find forsikring
fiskeliner_saadan_vaelger_du

Guide: Sådan vælger du den rigtige fiskeline

Det er en råkold vintermorgen da bilen ruller ind på parkeringspladsen umiddelbart ved siden af den legendariske ABU fabrik i den svenske by Svängsta. Her er Fiske Avisen er blevet inviteret til et mini-seminar om fiskeliner.


Linerne, der tages udgangspunkt i, er naturligvis linerne, der forefindes i Pure Fishings sortiment, altså primært liner fra Berkley, Spiderwire og Stren.
Dagens hovedperson er hollandske Jan Van de Bovenkamp. Jan er med sine 22 år i fiskegrejsindustrien, heraf 10 år i Pure Fishing, en person med en stor erfaring. En erfaring, der også er kommet gennem 47 års aktivt lystfiskeri.

I det følgende har vi dels forsøgt at videregive de dele af essensen af dette seminar, som vi finder særligt vigtige, når der skal vælges ny line, og desuden forsøgt at formidle noget af den store viden om fiskeliner, som Jan har.

Vær opmærksom på, at nedenstående er sammenfatninger fra seminaret, og således er det Jans erfaringer og hans præsentation, der er udgangspunkt for det skrevne.

Et kritisk link
Fiskelinen er et af de mest kritiske link mellem dig og fisken, mange vil ikke tøve med at udnævne linen til det mest kritiske overhovedet. Funktionerne i en fiskeline er alsidige, og man bør derfor altid vælge fiskeline med omtanke. Fiskelinen er forbindelsen mellem agn og lystfisker og sørger for, at der kan kastes og fiskes, at bundforhold og hug kan registreres, samt at fisken kan fightes og endelig landes.


Hollandske Jan Van de Bovenkamp. Jan er med sine 22 år i fiskegrejsindustrien, heraf 10 år i Pure Fishing, en person med en stor erfaring. En erfaring, der også er kommet gennem 47 års aktivt lystfiskeri.

Line kategorier
I dag er fiskeline jo langt fra bare fiskeline. Det er en stor selvstændig industri i vores sport. Fiskeliner deles naturligt op i fire kategorier:

Nylon monofil line
Den klassiske fiskeline, som dog er gået en smule i glemmebogen, efter “superlinerne” gjorde deres indtog.

De første moderne nylonliner så lyset i 1958, da Stren og kort efter Berkley lancerede deres bud på en nylonline. Berkleys line var den legendariske Trilene, som stadig kan købes den dag i dag.

Den moderne nylonline er en co-polymer, hvilket betyder, at der er brugt flere forskellige typer nylon for at optimere linens performance.
Nylonlinen kendetegnes ved at være den af alle fiskeliner, der strækker sig mest. Op mod 30 % kan en nylonline give sig, og det kan være for både en fordel og en ulempe afhængig af situationen.

Som fordel tæller, at linen kan fungere som en superb ”shock-absorber”. Det vil sige, at linen delvist kan absorbere pludselige belastninger såsom et uventet udløb eller et kraftigt hug.

Hvad der kan være en fordel i én situation kan være en ulempe i en anden. At nylonlinen har den strækevne betyder samtidig, at det kan være svært at kroge fisk på lang afstand, da det er sværere at overføre energien i modhugget direkte til krogen.

Nylonlinen har den højeste knudestyrke af alle fiskeliner, så længe den sammenlignes med andre liner med samme brudstyrke. Med den rette knude skulle det rent faktisk være muligt at bevare op mod 100 % af den oprindelige brudstyrke.

En kedelig tendens, der ofte hænger sammen med nylonliner, er spolehukommelse. Vi kender alle problemet med linen, der hopper af hjulet eller den nye spole i løkker. Et godt råd kan være at fugte linen inden brug ved at nedsænke den i vand, og det fungerer, idet linen bliver blødere, og hukommelsen forsvinder helt eller delvist. Man bør dog være opmærksom på, at nylonliner kan absorbere vand og optage så meget som 8 % ekstra vægt afhængig af hvilke polymere, der er benyttet. Er det et problem? Teoretisk ja, for undersøgelser viser, at nylonliner svækkes med op mod 10 %, når de optager vand.

Nylonlinerne laves i dag i et utal af farver og diametre, og da nylonlinen oftest kan erhverves til rimelige penge, er den god som allround line. Og den vil sandsynligvis være den line, mange stifter bekendtskab med først i de tidlige lystfiskerår.

Fluorocarbon line
Fluorocarbon er kendt af mange som et fremragende forfangsmateriale, som benyttes af både fluefiskere, specimenfiskere, havfiskere og mange andre. At det primært er kendt som forfangsmateriale, skyldes nok den forholdsvise høje anskaffelsespris. Prisen er dog faldende, og i år kan Spiderwire for eksempel præsentere en spole med 125 meter 100 % fluorocarbon til omkring hundrede kroner!

Det blev først anvendt i 1990´erne som forfangsmateriale, men i år 2000 præsenterede Berkley den første 100 % fluorocarbon line til brug som hovedline, og sidenhen er flere kommet til.

Fluorocarbon bryder lyset på samme måde som vand, hvilket betyder, at linen stort set er usynlig for fisk under vandet.

På mange måder er fluorocarbon en positiv videreudvikling af nylonlinen, hvis man ser bort fra performance/prisforholdet. Fluorocarbon synker, hvilket giver en mere direkte kontakt til agnen, ligesom det i flere tilfælde tillader agn at gå dybere. Strækevnen er også formindsket i forhold til nylon, idet en fluorocarbon line typisk strækker sig 5 % mindre.

Derudover optager linen ikke vand, og knudestyrken er derfor identisk, uanset om den er våd eller tør. Den er dog særligt sensitiv overfor varme som følge af friktion. Binder man en tør knude for hurtigt med fluorocarbon, vil man med stor sandsynlighed opleve, at knuden brister, eller at linen lige ovenfor knuden er krøllet og dermed svækket. Fluorocarbon kræver derfor, at knuder fugtes inden de forsigtigt og langsomt strammes op.
PE flettet superline – ”fused” (f.eks. Fireline) eller ”non-fused” (f.eks. Spiderwire Stealth)

I denne kategori finder vi stort set alle de “superliner”, der er til rådighed på markedet i dag. Helt generelt består kategorien af to typer liner, nemlig ”fused” og ”non-fused”.

Uanset hvordan de fremstilles, strækker de sig typisk op mod 7-8 %, hvilket er langt mindre end både fluorocarbon og nylon, og dermed er det det, der gør, at superlinerne byder på langt større sensitivitet.

En ”non-fused” line er en line, der vil opleves som en ”vævet” eller flettet line. I flere liner kan man ofte direkte se den flettede struktur. De er altså ikke overfladecoatede udover den farvecoating, som er nødvendig for at opnå det store farveudvalg, der er blandt de flettede liner.

Linerne er velegnede til en lang række situationer, og mange vil nok betegne linerne som de mest anvendte i lystfiskeriet.

En ”fused” line er med andre ord, hvad der kan opleves som en line med en ”smeltet” overflade. Man kan sige, at de vævede fibre gøres til én, uden at det dog er tilfældet. Fusionen gør linen rund, og linen forlader nemt spolen på fastspolehjul. ”Fused” liner er ofte en smule stivere, hvilket hjælper med til at minimere linekludder.

PE Unifilament line (Nanofil)
Nanofil er Pure Fishings nye vidunderbarn og en line, der ikke kan sammenlignes med noget andet på markedet. Nanofil er en Uni-Filament line, hvilket dækker over en teknik, hvor der molekylært samles hundredvis af nanofilamentstykker, stærkere end stål, til ét, der efterfølgende formes til en rund og glat line.

Nanofil er ikke en nylonline, ikke en flettet line og ikke en fluorocarbon line. Der er med andre ord tale om et helt nyt produkt, som derfor ikke bør sammenlignes med øvrige liner på markedet. Måske er det netop dette, der gør, at Nanofil har fået en blandet modtagelse i Danmark.
Nanofil har dog nogle egenskaber og specifikationer, der gør, at linen fortjener en chance.

Man kan foranlediges til at tro, at linen skal sammenlignes med flettede liner/andre superliner. Gøres dette, vil man straks bemærke, at Nanofil har en lavere brudstyrke end flettede liner/superliner i tilsvarende diameter.
Der er dog andre områder, hvor Nanofil excellerer. Utallige kastetests, udført med præcis robot, viser nemlig, at linen ikke overgås af andre fiskeliner, når det kommer til teoretisk kastedistance. 20 % længere kast end andre superliner med tilsvarende brudstyrke og hele 35 % længere end nylon med tilsvarende brudstyrke.

Nanofil er designet til fastspolehjul, hvor den nemt forlader spolen, da linen er helt glat. Faktisk viser mikroskopfotos, at linen er endog meget glattere end både flettede liner, Fireline og nylonliner!

Den har ingen hukommelse og den laveste strækevne endnu opnået i en fiskeline, hvilket sikrer optimal videregivelse af de ting, der sker for enden af linen.

Dyneema®
Dyneema® er et beskyttet varemærke. Navnet dækker over en af de stærkeste fibre, som verden endnu har set.

Fiberen fremstilles af DSM, som er et stort internationalt firma, der beskæftiger sig med mange forskellige ting. Og herunder er de også producenter af Dyneema®, som i dag findes i alle superliner fra Pure Fishing.
Pure Fishing har et intensivt samarbejde med DSM omkring fiskeliner, og det var dette gode samarbejde, der resulterede i Nanofil-linen, som er fremstillet af 100 % Dyneema®.

Fiberen blev anvendt til fremstilling af fiskeline første gang i USA i 1993, hvor Spiderwire superlinen så dagens lys.

Oftest ses forkortelserne ”PE” eller ”HPPE”, når superlinerne omtales. De to forkortelser er en sammentrækning af High Performance Poly Ethylene, som er den substans, som linerne er skabt ud fra.

Fiberens styrke er den unikke egenskab, der har medvirket til, at superlinerne i dag er helt i front som nogle af de bedste fiskeliner i verden. Vi kan tillade os at fiske med tyndere hovedliner og bevare den samme brudstyrke, som vi havde med nylonliner, og det er naturligvis attraktivt på flere måder. En tyndere line giver længere kast, påvirkes mindre af strøm, og takket være fiberen mærkes fisk nemmere.

Linebrud
Vi har alle oplevet linebrud, og oftest står man tilbage med en tom fornemmelse og en smule vrede over, at linen har svigtet. Pure Fishing forsikrer dog, at linebrud oftest skyldes alt andet end dårligt fabrikerede liner. Fejlen ligger i højere grad på brugerens side, hvilket underbygges af de ting, som menes at være de hyppigste årsager til linebrud:
•    Små uopdagede svage punkter på linen, forårsaget af slid efter kontakt med bund og andre slid-punkter.
•    Knudebrist som følge af dårligt bundne knuder eller valg af forkert knude til den pågældende line eller situation.
•    Dårligt linevalg eller forkert linediameter til den pågældende situation.
•    Dårligt indstillet bremse på fiskehjulet.
•    For stiv eller dårligt tilpasset fiskestang til den valgte line eller fiskesituation.

Ovenstående efterlader én med stof til eftertanke. Der er altså flere aspekter, vi som lystfiskere kan rette vores opmærksomhed mod inden og under fiskeriet for at undgå eller i det mindste minimere de fatale linebrud.
Tjek jævnligt de yderste meter af fiskelinen, som typisk belastes mest under praktisk fiskeri. Fra tid til anden kan man så tjekke et større udsnit af linen ved at fastgøre den et sted og trække et passende antal meter af som efterfølgende kan inspiceres.

Fare for linebrud bringer naturligvis også spørgsmålet om, hvor ofte der skal skiftes line frem i lyset. Pure Fishing anbefaler generelt, at fiskeline tjekkes ofte og skiftes efter behov.

Hvornår behovet er til stede, er naturligvis op til den enkelte lystfisker, men nogle rettesnore kunne være ved sæsonstart, inden store fiskerejser eller satsninger, eller hvis linen har været udsat for ekstrem varme og sollys.
Særligt for monofile liner, fluorocarbon og Nanofil gør ovenstående sig gældende, idet disse liner er særligt følsomme overfor slid, sollys og varme.Farver

Fiskeliners farve er tæt på at være en religion, og gennem årene er udvalget blevet større og større. I superlinernes spæde år var farverne sort, grøn og grå næsten eneherskende, men hen ad vejen så farver som blå og hvid dagens lys, og sidenhen kom rød, gul, grøn, pink og flere andre spændende farver til.

Pure Fishings liner kan opdeles i følgende kategorier:
•    Clear.
Den klare/gennemsigtige fiskeline udmærker sig ved fiskeri i meget klart vand eller til fiskeri efter særligt sky fisk.
•    Clear/Blue fluorescerende.
Fremstår blålig, når den eksponeres for sollys over vandet, hvilket gør linen lettere at se.
•    Low-Vis grøn.
Blender perfekt ind på fiskespots med megen undervandsvegetation eller i algefyldte vande.
•    Hi-Vis gul, solar grøn, blaze orange.
Til situationer, hvor man ønsker sig maksimal synlighed.
•    Crystal (Pure Fishing superliner).
PE-fibrene tillader lys at passere igennem, så linen fremstår så lidt synlig, som det i dag er muligt for en superline.
•    TransOptic (Berkley).
En line der har et synligt genskin over vandet, men samtidig fremstår klar under vandet. Med andre ord en line, der ses tydeligt af lystfiskeren, men ikke af fisken.

Hvilken farve line skal man så vælge?
Det findes der heldigvis ikke et entydigt svar på, og mange lystfiskere sværger til deres personlige favorit. Tydeligvis er politikken i ovenstående, at vi bør vælge vores linefarve afhængig af hvor og hvad, vi fisker, således, at vi som lystfiskere kan udnytte for eksempel maksimal synlighed eller maksimal usynlighed afhængig af situationen.

Der er jo immervæk en stor forskel på, om der pürschfiskes havørreder i lavt, spritklart vand eller havfiskes på 50 meters dybde.
Det store spørgsmål – hvilken line skal jeg så vælge til mit fiskeri?
Seminaret opstillede nogle spørgsmål, som kunne være til hjælp, når der skulle vælges line. Opfat dem som en ledesnor, når du skal vælge din næste fiskeline.

Hvilken type hjul bruger du?
Afhængig af om der benyttes fastspolehjul eller multihjul, kan der med fordel tænkes i linens udformning. Fastspolehjulet vil fungere optimalt med glatte, blødere liner, hvorimod multihjulet for mange vil fungere bedre med en lidt stivere line.

Hvor vigtig er kastedistance?
Skal der kastes langt, er linens overflade afgørende. Den skal være glat, og man bør vælge den tyndest mulige diameter, da en tynd line hjælper med til at opnå lange kast.

Er kastelængde urelevant, kan man bedre tillade sig at vælge netop den line, man foretrækker, uanset om linen er ru, stiv eller noget helt andet.

Er der krav til, om linen skal synke eller flyde?
De fleste superliner flyder, og ønsker man en synkende superline, er der ikke mange at vælge imellem, da der skal ”indopereres” synkende elementer i linen. Et eksempel er Spiderwire Ultracast Flourobraid, som synker i stil med fluorocarbon line.

Fluorocarbon og almindelig nylonline synker begge – fluorocarbon hurtigst og nylon langsomst.

Hvor vigtig er linens synlighed?
Til eksempelvis havfiskeri eller ved fiskeri med flere liner i vandet kan det være en stor hjælp at bruge farvede liner. I dag fremstilles der ”Hi-Vis” liner i farverne gul, orange, pink med flere. Liner i disse farver er alt andet lige nemmere at holde styr på, når det er vigtigt at vide, hvor linen befinder sig.
På den anden side ville jeg ikke vælge farvede liner til fiskeri efter havørreder fra kysten, bækørreder i åen eller regnbuer i put and take søen. Jeg har en tro på, at fiskene kan se de farvede liner, og i sådanne situationer vælger jeg altid neutrale liner.

Ønsker man fuldstændig usynlighed er fluorocarbon naturligvis det oplagte valg.

Er forbedret følsomhed attraktivt?
Hvis det er tilfældet, skal man naturligvis vælge en superline eller Nanofil. Den nedsatte strækevne giver en kontant afregning, og alle hug og forhindringer mærkes.
Hvad er afstanden til agnen, og er det vigtigt at kunne sætte krogen på lang afstand?
Jo længere afstanden til agnen er, desto vigtigere er det, at man har linens strækevne i tankerne.

Er pris/performance- forholdet særligt vigtigt?
Er man typen, der ønsker at have frisk line på hjulet til hver fisketur, kan prisen sætte en naturlig grænse. Nylonliner findes i dag i fremragende kvaliteter til særdeles gode priser, som kan tillade meget hyppige skift.
Alternativt kan man jo også indkøbe en rigtig kvalitetssuperline og passe den optimalt og dermed altid have en rigtig god line på hjulet. Måske også uden at det koster væsentligt ekstra.

Konklusion
Min egen konklusion på dette seminar er, at Pure Fishing mest af alt gerne vil opfordre os til at have en holdning til vores fiskeliner!

At der absolut er flere meter, bedre brudstyrke, større sensitivitet og generelt bedre performance at hente ved at eksperimentere med linerne og tænke over valget af fiskeline.

Der findes i dag et hav af forskellige liner på markedet, og det er producenternes forsøg på at fremstille en perfekt line til hver af de utallige situationer, som lystfiskerne befinder sig i hver dag.

Der kæmpes en indædt kamp for at producere verdens bedste fiskeline, og i den sidste ende kommer det os som forbrugere til gode.

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse